Oddział dzienny

Od 2008 roku funkcjonuje Oddział Dzienny rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.
Prowadzimy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci:

  • - z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
  • - z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
  • - z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
  • - z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
  • - z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
  • - z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
  • - z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
  • - z zaburzeniami integracji sensorycznej;
  • - z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
  • - z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player