Rehabilitacja

Posiadamy obszerne doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi schorzeniami.

 

Po krótce przedstawimy najczęstsze schorzenia z jakimi borykają się nasi pacjenci:

 • - mózgowe porażenie dziecięce,
 • - liczne choroby genetyczne,
 • - wrodzone uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
 • - asymetrie,
 • - wzmożone reakcje wyprostne,
 • - zaburzenia napięcia mięśniowego,
 • - powikłania po niedotlenieniu okołoporodowym, 
 • - powikłania po wylewach dokomorowych.

 

Większość z wyżej wymienionych schorzeń dotyczą zaburzeń neurologicznych. Jedną z naszych specjalności jest również terapia dzieci z okołoporodowym porażeniem splotu barkowego. Prowadziliśmy wielu małych pacjentów z tym uszkodzeniem, z szczerze dobrymi efektami.

 

W terapii z dziećmi w naszej placówce bazujemy na metodach neurorozwojowych. Przodującą jest metoda NDT-Bobath. Uważamy, że intensywne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, powinny opierać się prawie całkowicie na bliskim kontakcie terapeuta-pacjent. Pracujemy głównie własnymi rękoma.

 

Elementy dodatkowe terapii:

 • - integracja sensoryczna, 
 • - PNF, 
 • - taping rehabilitacyjny,
 • - analiza chodu w 2D, 
 • - praca z logopedą, psychologiem, terapeutą zajęciowym, 
 • - zabiegi hydroterapeutyczne i pełna gama zabiegów fizykalnych.

Doskonałym uzupełnieniem sumiennej, ciężkiej pracy każdego dnia może być, dla osób chętnych, wsparcie duszpasterskie.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player